2017-12-07

Konference inaugurující projekt „Společné dědictví”

Dne 07.12.2017 proběhla v Polanicy Zdrój konference inaugurující projekt CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760 s názvem Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj polsko-českého příhraničí „Společné dědictví” realizovaný v rámci  programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko.

Vůdčí myšlenka konference: Spolupráce v rámci programu Interreg Polská republika – Česká republika jako impuls pro rozvoj přeshraniční turistiky v podmínkách současného světa.

Fotogalerie

Partnerzy

Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu Královéhradecký kraj Destinační společnost Východní Čechy Stowarzyszenie Region Beskidy Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z.s. Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu Dolnośląska Organizacja Turystyczna
Przekraczamy granice 2014-2020