Velký okruh česko-polským pohraničním

1. OSTRAVA

 Metropole Moravskoslezského kraje je rozlohou a svým celkovým počtem obyvatel třetím největším městem ČR.

Nachází se 10 km jižně od státní hranice s Polskem a 50 km západně od hranice se Slovenskem. Městem prochází dálnice D1 a páteřní železniční tratě. Ostrava leží v údolí mezi Beskydy a Jeseníky a je jedním z nejzelenějších měst republiky vůbec. Město žije bohatým kulturním a společenským životem, a to nejen díky kvalitním divadelním scénám a respektovaným galeriím, ale také věhlasné Stodolní ulici plné klubů, restaurací, hospůdek a barů.

 Kompletní popis města Ostrava

 

2. OLOMOUC

 Univerzitní město Olomouc je po Praze nejrozsáhlejší městskou památkovou rezervací v ČR.

Právě proto je stotisícové město často označováno jako „malá Praha“. Olomoucká dominanta, Sloup Nejsvětější Trojice, je od roku 2000 na seznamu památek UNESCO. Turistický průvodce Lonely Planet Olomouc označil jako č. 1 skrytých pokladů Evropy (50 Secret Gems of Europe).

Kompletní popis města Olomouc

 

3. PARDUBICE

Město perníku a koní se nachází na východě Čech – přibližně 100 km od Prahy.

Jeho velkou výhodou je dobré dopravní spojeni s okolním světem. Pardubice se mohou pyšnit nejen tím, že leží na hlavním železničním koridoru, ale i mezinárodním letištěm. Přijeďte se podívat do města, jehož bohatá historie vás nadchne natolik, že se do něj zkrátka zamilujete…

Kompletní popis města Pardubice

 

4. HRADEC KRÁLOVÉ

 

 Hradec Králové leží 100 km od Prahy a je dobře dostupný nejen automobilem, ale i vlakem.

Město vyniká především svou urbanistickou a architektonickou tradicí. Počátkem 20. století začala nová výstavba města v duchu secese a funkcionalismu, která město obohatila o významné stavby.

Kompletní popis města Hradec Králové 

 

5. LIBEREC

 

 Páté největší město ČR se nachází 90 km severovýchodně od Prahy a 100 km severozápadně od Hradce Králové, na pomezí hranic s Polskem a Německem.

Symbol Liberce a vlastně i celého kraje představuje unikátní stavba vysílače na Ještědu.

Kompletní popis města Liberec

 

6. JELENÍ HORA (JELENIA GÓRA)

 

 Jelení Hora (Jelenia Góra) je prvním větším městem za českou hranicí směrem od Harrachova.

Město v sobě spojuje půvab památkového historického městského centra, termálních lázní a výletního místa, odkud všechny cesty vedou do hor.

Kompletní popis města Jelení Hora (Jelenia Góra)

 

 

7. VALBŘICH (WAŁBRZYCH)

 

Více než stotisícové město Valbřich (Wałbrzych) leží přibližně 70 km od Wroclawi, hlavního města Dolnoslezského vojvodství.

Mnohem blíž to mají obyvatelé Walbrzychu do České republiky. Státní hranice je vzdálená pouhých deset kilometrů a do Trutnova je to odtud necelých padesát. Město, ležící v mírném údolí obklopeném horami, je ideální pro milovníky přírody a sportu. Prochází tudy mnoho pěších stezek a cest pro silniční a horskou cyklistiku.

Město se na začátku 19. století stalo plnohodnotným industriálním centrem, a to díky rozkvětu hornictví a tkalcovství. Průmyslový význam města ještě na začátku 20. století podpořil vznik skláren a keramiček, z nichž mnohé fungují dodnes.

Kompletní popis města Valbřich (Walbrzych)

 

8. KLADSKO (KŁODZKO)

 

Město leží na historické trase mezi Prahou a Vratislaví (Wroclaw). Kulturní bohatství Kladska jej řadí k nejkrásnějším městům Dolního Slezska.

Dominantou je zdejší mohutná pevnost rozprostírající se na kopci, na okraji historického centra. Pevnost vznikla za rakouské vlády v 17. století a dnes návštěvníkům nabízí prohlídky unikátního podzemního labyrintu chodeb. Při pohledu z valů pak oceníte krásný výhled na město a jeho okolí. Za pozornost stojí také gotický most sv. Jana se šesti barokními sochami, který bývá často označován jako miniaturní verze Karlova mostu v Praze. Zavítat můžete také do bývalého jezuitského kláštera, kde nyní sídlí místní muzeum.

Kompletní popis města Kladsko (Klodzko)

 

9. NISA (NYSA)

 

Nisa je jedním z nejstarších slezských měst a díky množství sakrálních památek si vysloužilo přezdívku „slezský Řím“.

Díky své strategické poloze v blízkosti česko-polských hranic sloužila Nisa především jako pevnostní město. V roce 1945 došlo ke zničení více než poloviny města Rudou armádou. Přesto toho k vidění svým návštěvníkům dnes Nisa nabízí hodně. K nejhodnotnějším městským pokladům patří bazilika sv. Jakuba a sv. Anežky, jeden z největších gotických chrámů v Polsku. Hned vedle chrámu stojí pozdně gotická stavba zvonice, která nebyla nikdy dokončena.

Kompletní popis města Nisa (Nysa)

 

10. OPOLÍ (OPOLE)

 

 Opolí leží na jihu Polska, na řece Odře. Patří mezi nejstarší polská města a může se pochlubit bohatou historií a množstvím architektonických památek.

Kompletní popis města Opolí (Opole)

 

11. RATIBOŘ (RACIBÓRZ)

 

Ratiboř je je jedním z historických hlavních měst Horního Slezska s bohatým kulturně-historickým dědictvím.

Skoro tisíciletá historie se podepsala na městu architektonickými i uměleckými památkami ze všech epoch. Řada zdejších turistických atraktivit, vč. zachovalého hradu s rozsáhlou expozicí a přilehlým parkem, každoročně přitahují zájem tisíců návštěvníků.

Kompletní popis města Ratiboř (Racibórz)

 

12. TĚŠÍN (CIESZYN)

 

 Těšín se v roce 1920 rozdělil společně s Těšínským Slezskem mezi dva nově vzniklé státy – Československo a Polsko.

Řeka Olše od sebe oddělila Český Těšín a polský Cieszyn, přičemž architektonicky nejzajímavější části města včetně historického centra zůstaly Polsku. Město je symbolickým spojením obou zemí a národů.

Kompletní popis města Těšín (Cieszyn)

 

13. BÍLSKO-BĚLÁ (BIELSKO-BIAŁA)

 Město leží na úpatí Slezských a Malých Beskyd. Město vzniklo spojením Bílska a Bělé v roce 1951. Souměstí rozděluje řeka Bělá.

Kompletní popis města Bílsko-Bělá (Bielsko-Biala)

 

Také k dispozici ke stažení:

Partnerzy

Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu Královéhradecký kraj Destinační společnost Východní Čechy Stowarzyszenie Region Beskidy Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z.s. Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu Dolnośląska Organizacja Turystyczna
Przekraczamy granice 2014-2020