2018-05-11

Seminář z managementu turistických produktů v rámci projektu „Společné dědictví”

Ve dnech 09.05.2018-11.05.2018 se konal Seminář z managementu turistických produktů. Pořadatelem akce byl Partner Projektu Sdružení pro rozvoj a regionální spolupráci „Olza”  (Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”).

Tato činnost je spojena s rozvojem turistiky, cestovního ruchu a široce pojaté turistické informace. Navazuje přímo na inovativní a systémové aktivity propagující přírodní a kulturní potenciál regionu. V rámci semináře partneři navštívili objekty, které se nacházejí na Stezce technických památek Slezského vojvodství  (Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego). Hlavním cílem semináře bylo zvýšení znalostí partnerů, seznámení se praxí - možnost pokládat dotazy osobám, kteří řídí největší a nejznámější turistické atraktivity. V průběhu tří dnů partneři navštívili tyto objekty: Muzeum tiskařství v Těšíně, Zámecký pivovar v Těšíně, Muzeum slezského tisku v Pszczyně, Ustrońské muzeum, Muzeum pivovarnictví v Żywcu, úzkokolejnou trať v Rudach Raciborských a také Důl  „Ignacy” v Rybniku. Během seminářů se rovněž konalo pracovní setkání s p. dr. Adamem Hajdugou na téma turistického produktu, jakým je Stezka technických památek Slezského vojvodství.

V rámci projektu je plánován ještě jeden seminář věnovaný managementu turistických produktů.

 

Fotogalerie

Partnerzy

Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu Královéhradecký kraj Destinační společnost Východní Čechy Stowarzyszenie Region Beskidy Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z.s. Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu Dolnośląska Organizacja Turystyczna
Przekraczamy granice 2014-2020