2018-12-31

Shrnutí roku 2018

Realizace projektu Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj polsko-českého příhraničí „Společné dědictví” byla zahájena 01.01.2017. Rok 2018 je tedy již druhým rokem realizace projektu. Nadále probíhala další setkání partnerů, realizovány byly další aktivity.

Zde uvádíme krátký přehled událostí, které se uskutečnily v roce 2018:

 

Třetí setkání Řídícího Výboru se konalo dne 22.01.2018 v Centru andragogiky v Hradci Králové. Během setkání byly projednávány rovněž plány na následující půlrok; probírala se témata jako: brožury o mikroregionech, veletrhy a akce, studijní návštěvy v oblasti podpory pro Partnery, noviny v příhraničí a rovněž záležitosti spojené s www stránkou projektu.

 

Čtvrté setkání Řídícího Výboru se uskutečnilo dne 22.02.2018 v Hotelu Spa LASKOWO v Jankowicích. V průběhu setkání byly projednávány probíhající aktivity, plánovaná účast Partnerů na veletrhu, byla vybrána doména pro www stránku, probíraly se rovněž plány na několik nejbližších měsíců. Během setkání Vedoucí Partner představil předběžnou verzi Studie Potenciálu. Cílem Studie Potenciálu je vytvořit společné, tematické a značkové stezky pro kulturní a přírodní turistiku zahrnující turistické zajímavosti z území celého polsko-českého příhraničí.

 

Odborné semináře

V květnu a červnu uspořádala Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna čtyři odborné semináře zaměřené hlavně na pracovníky z odvětví cestovního ruchu.

První seminář se konal dne 22.05.2018; téma semináře: Hodnota turistického produktu - produkt, hodnota nebo atraktivita. Během semináře se hovořilo o tom, co to vlastně je „Turistický produkt”, jaká je jeho definice a vlastnosti, jaká je jeho podoba.

Druhý seminář se konal dne 29.05.2018; téma semináře: Budování turistické značky a využití internetových nástrojů v její propagaci a komercializaci (marketing turistického produktu). Na semináři byly sděleny důležité informace ohledně turistické značky, bylo objasněno, jak se turistická značka buduje, jaká je její podoba. Projednávaly se rovněž otázky spojené s  marketingem značky a turistického produktu za využití tradičních a internetových nástrojů.

Třetí seminář se konal 05.06.2018; téma semináře: Přeshraniční turistické produkty – jejich tvorba a síťování. Účastníci hovořili o tom, co vlastně je „Produkt přeshraniční turistiky”, jaký je  proces a způsob tvorby přeshraničního turistického produktu, jaké jsou fáze vývoje přeshraničního turistického produktu. Jak síťovat turistické produkty v příhraničí. Dále se hovořilo o provedení analýzy potenciálu přeshraničních turistických produktů polsko-českého příhraničí.

Čtvrtý a zároveň poslední seminář se konal 12.06.2018; téma semináře: Dynamické paketování služeb podle nového zákona. Byla projednána nová definice turistické služby podle nového zákona. Hovořilo se o tom, koho se týkají články nového zákona, v čem spočívá  „dynamické paketování”. Dále se probíralo, jaký přínos pro podnikatele a klienty bude mít uplatnění dynamického paketování služeb.

Partnerzy

Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu Královéhradecký kraj Destinační společnost Východní Čechy Stowarzyszenie Region Beskidy Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z.s. Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu Dolnośląska Organizacja Turystyczna
Przekraczamy granice 2014-2020