Zagroda Plebańska w Cięcinie

Zagroda Plebańska to kompleks zabytkowych budynków w skład której wchodzi: kościół, plebania, wikarówka, zabudowa gospodarcza (wozownia, stodoła) z placem, sad owocowy z infrastrukturą ogrodową i kapliczką.

Miejsce to w całości dostępne publicznie, stanowi rodzaj muzeum prezentujące unikatowe walory budownictwa sakralnego, historycznego, a  także sztukę ludową i kulturę rolną jaka w XVI wieku obecna była na Żywiecczyźnie. Zagroda Plebańska nie zwykłym skansenem, ideą powstania  tego miejsca była także ochrona kultury niematerialnej, czyli dokumentowanie przejawów kultury duchowej, obrzędowości i wiejskiej religijności. Stąd idea otwartego  „muzeum” pod gołym niebem, gdzie  przedstawia się  dziedzictwo wsi Cięcina oraz całego regionu Żywiecczyzny.  Zagroda Plebańska to idealne miejsce do prowadzenia wykładów tematycznych, lekcji muzealnych, wycieczek w ramach spotkań z obiektami zabytkowymi. Zagroda usytuowana jest  na trasie Pasterskiego Szlaku co nadaje obiektowi  dodatkowej wymowy, to tutaj  historia i tradycje znajdują swój wspólny  mianownik z pięknem krajobrazu hal i polan górskich, gdzie jeszcze wypasa się owce i prowadzi życie pasterskie i uprawia górskie zagony. Zagroda Plebańska gwarantuje odwiedzającym gościom mnóstwo przeżyć estetyczno – turystycznych w połączeniu ze zwiedzaniem, wędrówką i kontemplacją osobliwości historycznych.

Galeria

Partnerzy

Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu Královéhradecký kraj Destinační společnost Východní Čechy Stowarzyszenie Region Beskidy Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z.s. Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu Dolnośląska Organizacja Turystyczna
Przekraczamy granice 2014-2020