Opis projektu

Projekt Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze dla Rozwoju Pogranicza Polsko-Czeskiego „Wspólne Dziedzictwo” jest realizowany przez 11 partnerów z 8 regionów pogranicza polsko-czeskiego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie odwiedzalności polsko-czeskiego pogranicza przez turystów z Polski i Czech oraz turystów z innych państw. Obszar jaki obejmuje projekt to po polskiej stronie województwa: dolnośląskie (częściowo), opolskie (całe województwo) i śląskie (częściowo), natomiast po czeskiej stronie to całe województwa (cz:kraje) kraj Liberecký, kraj Královehradecký, kraj Pardubický, kraj Olomoucký, oraz kraj Moravskoslezský.

W ramach projektu zaplanowano szereg różnorodnych działań, dzięki którym chcemy promować i informować potencjalnych turystów o atrakcjach, które mogą odwiedzić, o dostępności produktów turystycznych. Dążymy do podniesienia jakości świadczonych usług w promowanych obiektach, oraz do pełniejszej promocji z uwzględnieniem historycznej, wielokulturowej i przyrodniczej specyfiki obszaru. Mamy nadzieję, iż nasza promocja turystycznych walorów pogranicza polsko-czeskiego przyczyni się do wydłużenia pobytów osób przyjeżdzających na obszar wsparcia.

Poprzez niniejszą stronę internetową (która jest rezultatem jednego z działań projektowych) chcemy zwiększyć świadomość na temat atrakcyjności pogranicza polsko-czeskiego. Chcemy zaprezentować atrakcje w czterech głównych grupach tematycznych: dziedzictwo kulturowe, przyrodnicze, imprezy promocyjne, oraz miejsca z możliwością aktywnego wypoczynku.

Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo opisy danej atrakcji / obiektu, jak również najnowsze informacje o nadchodzących wydarzeniach w danym regionie, a to wszystko w czterech wersjach językowych wraz ze zdjęciami.

Opis partnerów projektu 

Dolnośląska Organizacja Turystyczna

Dolnośląśka Organizacja Turystyczna jest stowarzyszeniem zrzeszającym podmioty z szeroko rozumianej branży turystycznej, w tym jednostki samorządu terytorialnego. W ramach prowadzonych działań DOT zajmuje się promocją Dolnego Śląska jako regionu posiadającego doskonałe położenie na pograniczu z Niemcami oraz Czechami, mogącego się pochwalić zróżnicowanym krajobrazem przyrodniczym oraz bogactwem pomników historii i kultury śląskiej.

dot.org.pl

ul. Świdnicka 44, Wrocław
telefon: + 48 71 793 97 22
e-mail: biuro@dot.org.pl

 

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna z siedzibą w Opolu zajmuje się szeroko rozumianą promocją Województwa Opolskiego w kraju jak i za granicą. OROT prowadzi Opolskie Centrum Informacji Turystycznej oraz największy regionalny portal o Opolszczyźnie www.visitopolskie.pl. Głównymi zadaniami OROT są m.in.: uczestnictwo w imprezach targowo – wystawienniczych w kraju i za granicą, wydawnictwa, obsługa wizyt studyjnych, zarządzanie szlakiem kulinarnym Województwa Opolskiego „Opolski Bifyj”, przeprowadzanie certyfikacji punktów IT z regionu, realizacja projektów międzynarodowych oraz prowadzenie koła przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

www.orot.pl

ul. Żeromskiego 3,
45-053 Opole,
info@orot.pl
+48 77 44 12 521 

 

 

Královéhradecký kraj (Kraj Hredecki)

Kraj Hradecki (Kraj odpowiednik polskiego województwa) znajduje się w północno-wschodniej części Czech. Ponad jedna trzecią jego granic licząca około 210 km stanowi granica z Polską. Sąsiadującymi krajami są kraje liberecki, środkowoczeski i pardubicki. Na obszarze 4 759 km² żyje ponad pół miliona mieszkańców. Obszar kraju hradeckiego tworzy pięć powiatów - Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou i Trutnov.

www.kr-kralovehradecky.cz
www.hkregion.cz

Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
+420 495 817 111
posta@kr-kralovehradecky.cz 

 

 

Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.

Moravian-Silesian Tourism s.r.o. (spółka z o.o.) to spółka założona przez Kraj Morawsko-Śląski, której głównym zadaniem jest koordynacja zarządzania destynacją turystyczną i działaniami marketingowymi w Republice Czeskiej i za granicą w celu zwiększenia świadomości o regionie turystycznym Północne Morawy i Śląsk, jako atrakcyjnym miejscu wypoczynku oraz celu turystyki kongresowej.

www.severnimorava.travel

Vítkovická 3335/15
702 00  Ostrava 
+420 603 148 617
info@mstourism.cz

 

 

Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu (Morawy Środkowe - Stowarzyszenie Turystyczne)

Morawy Środkowe - Stowarzyszenie Turystyczne jest wiodącą organizacją zajmującą się zarządzaniem destynacją turystyczną, regionalnym Convention Bureau oraz przyjazdową agencją turystyczną działającą w regionie turystycznym Morawy Środkowe.

www.central-moravia.cz

Horní nám. 5
772 00 OLOMOUC
tel.: +420 775 609 488
info@central-moravia.cz

 

Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry

Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry to polska część Euroregionu Silesia. Naszą główną działalnością jest wspieranie współpracy transgranicznej na pograniczu polsko-czeskim. Wspieramy rozwój transgranicznego ruchu turystycznego, współpracę między szkołami i młodzieżą po obu stronach granicy, rozwój kultury, edukacji i sportu po obu stronach swojego granicy, zapewniamy prezentowanie tego obszaru i spełniamy inne zadania, którymi staramy się przyczynić do zrealizowania celów Unii Europejskiej w dziedzinie europejskiej współpracy terytorialnej.

www.euroregion-silesia.pl

ul. Batorego 7
47-400 Racibórz
piętro II lokal nr 1
piętro II lokal nr 3

tel./fax +48 32 415 64 94
tel./fax +48 32 415 30 95

e-mail: info@euroregion-silesia.pl 

 

Destinační společnost Východní Čechy (Spółka Destynacyjna Czechy Wschodnie)

Kluczową działalnością Spółki Destynacyjnej Czechy Wschodnie jest promocja, koordynacja i współpraca z podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie rozwoju turystyki w na terenie Kraju Pardubickiego. Inną częścią jej działalności jest współpraca z obszarami turystycznymi, ośrodkami informacji turystycznej, koordynacja działań z pozostałymi czeskimi krajami (regionami) oraz agencją CzechTourism. Spółka Destynacyjna Czechy Wschodnie realizuje również projekty marketingowe w zakresie wspierania turystyki w Kraju Pardubickim oraz uczestniczy w targach i imprezach promocyjnych. Wraz z agencją CzechTourism organizuje imprezy poznawcze dla przedstawicieli branży turystycznej oraz mediów.

www.czechywschodnie.info

www.vychodnicechy.info

náměstí Republiky 12,
530 02 Pardubice
tel.: 466 030 412
e-mail: dsvc@vychodnicechy.info 

 

 

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej “Olza”

Stowarzyszenie zajmuje się wspieraniem rozwoju lokalnego na obszarze pogranicza polsko-czeskiego w biegu rzek Olzy i Wisły. Zrzesza 17 samorządów z terenu Śląska Cieszyńskiego i południowej części Górnego Śląska. Zajmuje się tworzeniem i promocją produktów turystycznych. Gromadzi i udostępnia informację turystyczną oraz współpracuje z branżą turystyczną. Jest reprezentantem polskiej strony Euroregionu Śląsk Cieszyński. Wspiera współpracę transgraniczną. Swoje zadania realizuje poprzez wdrażanie projektów własnych i wspieranie projektów innych instytucji.

www.olza.pl

Rynek 18
43-400 Cieszyn
tel.: +48 33 857 87 20
fax. +48 33 857 87 21
e-mail: biuro@olza.pl 

 

 

Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu (Jesioniki – Stowarzyszenie Turystyczne)

Jesioniki - Stowarzyszenie Turystyczne (J-SCR) jest organizacją turystyczną Kraju Ołomunieckiego. Stowarzyszenie powstało 19 marca 1999 r. a jego celem jest dbanie o dobre postrzeganie regionu i rozwój odpowiedniej jakości usług turystycznych na obszarze Jesioników oraz do zwiększenia możliwości przyjmowania turystów krajowych i zagranicznych na odpowiednim międzynarodowym poziomie. Misją naszej organizacji jest łączenie i promowanie interesów jej członków w dziedzinie turystyki.

www.jeseniky.cz

Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu
Kladská 1
787 01 Šumperk
+420 583 283 117
info@jeseniky.cz 

 

 

Stowarzyszenie “Region Beskidy”

Stowarzyszenie "Region Beskidy" powstało w 2000 r., jego członkami są gminy i powiaty z województw: śląskiego i małopolskiego. Jego celem jest koordynowanie działań związanych z integracją polsko-czesko-słowackiej społeczności lokalnej Euroregionu Beskidy, jak również promocja destynacji turystycznej Beskidy. Stowarzyszenie uczestniczy w targach turystycznych, realizuje projekty, których celem jest podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu, a także kreowanie nowych produktów turystycznych. Stowarzyszenie wpływa na rozwój Euroregionu Beskidy poprzez realizację licznych mikroprojektów transgranicznych.

www.euroregion-beskidy.pl

Ul. Widok 18/1-3
43-300 Bielsko-Biała
e-mail: biuro@euroregion-beskidy.pl
tel.: +48 33 488 89 20

 

 

Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z.s. (Regionalna Rada ds. Rozwoju i Współpracy z siedzibą w Trzyńcu)

Regionalna Rada ds. Rozwoju i Współpracy z siedzibą w Trzyńcu jest stowarzyszeniem, którego głównym zadaniem jest koordynacja zarządzania obszarem turystycznym oraz realizacja działań marketingowych i promocją turystyczną regionu Śląska Cieszyńskiego

www.regrada.cz

Družstevní 294
739 61 Třinec

Adresa pro doručování:
Nádražní 348

Tel.: +420 605 297 425
Tel.: +420 605 297 428

 

Partnerzy

Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu Královéhradecký kraj Destinační společnost Východní Čechy Stowarzyszenie Region Beskidy Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z.s. Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu Dolnośląska Organizacja Turystyczna
Przekraczamy granice 2014-2020