Działanie nr 2: Działania marketingowe

2.14. Gazeta turystyczna pogranicza

GAZETA TURYSTYCZNA - numer 1/2019

GAZETA TURYSTYCZNA - numer 2/2019

GAZETA TURYSTYCZNA - numer 3/2019

 

 

Działanie nr 3: Tworzenie wspólnych tematycznych markowych Szlaków turystyki kulturowej i przyrodniczej

3.1. Studium potencjału 

PL - STUDIUM POTENCJAŁU
CZ - STUDIE POTENCIÁLU

Partnerzy

Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu Královéhradecký kraj Destinační společnost Východní Čechy Stowarzyszenie Region Beskidy Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z.s. Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu Dolnośląska Organizacja Turystyczna
Przekraczamy granice 2014-2020