Polityka Prywatności i wykorzystywanie plików cookies w serwisie internetowym tourism-pl-cz.eu

Strona internetowa jest stworzona w ramach projektu Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko-Czeskiego „Wspólne Dziedzictwo”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014-2020.

Korzystając z serwisu internetowego tourism-pl-cz.eu akceptujesz zasady niniejszej Polityki Prywatności oraz regulacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte w Rozporządzeniu w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

Gromadzenie danych

Partnerzy Projektu przywiązują szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis internetowy tourism-pl-cz.eu. Gromadzone w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Żadne dane identyfikacyjne (do żadnych celów), nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Informacje przechowywane w plikach logów serwera WWW zawierają:

  • publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie,
  • czas nadejścia zapytania,
  • kod odpowiedzi http,
  • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi serwis internetowy. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem internetowym tourism-pl-cz.eu. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis internetowy.

Akceptacja postanowień niniejszej Polityki Prywatności jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie ww. danych.

Administratorem danych jest Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry (SGDGO) z siedzibą przy ul. Batorego 7, w Raciborzu, kod pocztowy: 47-400.

Wszelkie informacje na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych SGDGO (IOD) pod nr telefonu: +48 (32) 415 64 94 lub pisząc na adres: iod@euroregion-silesia.pl

Użytkownikowi, który akceptując postanowienia Polityki Prywatności wyraził zgodę na przetwarzanie ww. danych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom za wyjątkiem podmiotów uprawnionych z mocy prawa ani nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. Dane nie będą profilowane.

Pliki cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to pliki tekstowe, które przechowywane są na komputerze, smartfonie lub innym urządzeniu, za pomocą, którego Użytkownik łączy się z serwisem www.tourism-pl-cz.eu Zazwyczaj pliki te zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Jeżeli cookies nie są blokowane, oznacza to zgodę na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej Polityki Prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Partnerzy

Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu Královéhradecký kraj Destinační společnost Východní Čechy Stowarzyszenie Region Beskidy Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z.s. Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu Dolnośląska Organizacja Turystyczna
Przekraczamy granice 2014-2020