Twierdza w Nysie

Odkąd Nysę zdobyły w 1741 r. wojska króla Prus Fryderyka II, postanowiono uczynić z niej najnowocześniejszą twierdzę Europy, posiadającą wszystkie typy umocnień: fort wodny, artyleryjski, redutę, bastion, kaponierę czy rawelin.

W czasie zwiedzania nie można przeoczyć: Fortu II – powstałego w latach 1865-66 i najlepiej zachowanego, największego Fortu Prusy w kształcie gwiazdy, Fortu Wodnego wybudowanego przez Austriaków w 1741 r. i zrewitalizowanego kilka lat temu. W Nysie zachowało się 60 procent fortyfi kacji, zajmujących 230 hektarów. Kilkumetrowe mury idealnie nadawały się na więzienie i właśnie dlatego trzymano tu markiza de la Fayette, współtwórcę Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela oraz uczestnika wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Po zgilotynowaniu 1500 przeciwników rewolucji uciekł z Francji do Austrii, która wydała go Prusom. Z twierdzy w Magdeburgu trafi ł do nyskiego Fortu Prusy skąd przekazano go ponownie Austriakom. Ci osadzili go w ołomunieckich lochach. Słynnym więźniem nyskich kazamatów był w czasie I wojny światowej przyszły prezydent Francji Charles de Gaulle. W lutym 1916 r. został ranny w głowę i dostał się do niewoli. Od maja do września pozostawał w nyskim więzieniu. Za próbę ucieczki ukarano go przewiezieniem do karnego obozu w Ingolstadt.

Galeria

Partnerzy

Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu Královéhradecký kraj Destinační společnost Východní Čechy Stowarzyszenie Region Beskidy Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z.s. Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu Dolnośląska Organizacja Turystyczna
Przekraczamy granice 2014-2020