Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Muzeum w Łambinowicach znajduje się w miejscu dawnego poligonu wojskowego Lamsdorf, na którym szkolono żołnierzy pruskich, a potem niemieckich.

W czasie wojny prusko-francuskiej przetrzymywano w łagrze 4 tys. Francuzów. W trakcie I wojny światowej więziono w nim 90 tys. żołnierzy rumuńskich, serbskich, rosyjskich, angielskich, włoskich i francuskich. Podczas II wojny światowej „kompleks Lamsdorf” był największym obozem jenieckim w Europie. Zginęło w nim m.in. kilkadziesiąt tysięcy jeńców radzieckich. Zachowały się fragmenty stalagów, wartownia, kasyno ofi cerskie, domy mieszkalne i trzy cmentarze. W budynku niemieckiej komendantury mieści się dziś muzeum powstałe w 1964 r. W trakcie prac badawczych w 1999 r. odkryto groby miejscowej ludności cywilnej, która zamieszkiwała te tereny przed 1945 roku. Po wojnie ludzie trafi li do łambinowickiego obozu pracy przymusowej, gdzie część zmarła na skutek wyniszczających warunków bytowych. Zbiory muzeum liczą ponad 10 tys. eksponatów należących do internowanych czy też żołnierzy służb wartowniczych. Wiele z nich pochodzi z obozów dla internowanych żołnierzy polskich w Rumunii, Szwajcarii oraz ZSRR.

Galeria

Partnerzy

Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu Královéhradecký kraj Destinační společnost Východní Čechy Stowarzyszenie Region Beskidy Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z.s. Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu Dolnośląska Organizacja Turystyczna
Przekraczamy granice 2014-2020