2022-06-16

FESTIWAL MUZYKI ZABYTKOWYCH PARKÓW I OGRODÓW IM. CARLA MARII VON WEBERA, POKÓJ

Odbywający się co roku na wiosnę Festiwal We­berowski na stałe wpisał się w kalendarz imprez Pokoju, który w XVIII i XIX w. był centrum życia kulturalno-artystycznego w regionie.

Jego celem jest prezentacja twórczości kompozytora okre­su romantyzmu Carla Marii von Webera, który gościł na terenie Opolszczyzny w latach 1806- 1807, a pobyt w Pokoju był dla niego inspiracją do stworzenia opery „Wolny strzelec”. Koncerty festiwalowe odbywają się w zabytkowych obiektach w Pokoju: kościele ewangelicko-au­gsburskim Księżnej Zofii, Ewangelickim Domu Parafialnym i kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

orot.pl

Partnerzy

Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu Královéhradecký kraj Destinační společnost Východní Čechy Stowarzyszenie Region Beskidy Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z.s. Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu Dolnośląska Organizacja Turystyczna
Przekraczamy granice 2014-2020