2019-09-27

XIX OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL KABARETOWY „FERMENTY”

Założeniem Festiwalu Kabaretowego jest popularyzacja tego gatunku oraz możliwość zaistnienia na estradzie młodzieżowych grup amatorskich z różnych środowisk i ośrodków kultury z całej Polski.

Partnerzy

Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu Královéhradecký kraj Destinační společnost Východní Čechy Stowarzyszenie Region Beskidy Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z.s. Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu Dolnośląska Organizacja Turystyczna
Przekraczamy granice 2014-2020