2020-10-20

Konferencja zamykająca projekt

W październiku 2020 r. miała miejsce konferencja zamykająca projekt.

W dniu 20.10.2020 r. miała miejsce Konferencja zamykająca projekt  nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760 pt. Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko-Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” realizowanego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska.

W związku z panującą sytuacją związaną z koronawirusem COVID-19 konferencja odbyła się online i była transmitowana na kanale projektu na Facebooku.

 

Zaproszenie

Program

Prezentacje:

Podsumowanie projektu

Kultura a ruch turystyczny w czesko-polskim programie 2021+

Galeria

Partnerzy

Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu Královéhradecký kraj Destinační společnost Východní Čechy Stowarzyszenie Region Beskidy Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z.s. Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu Dolnośląska Organizacja Turystyczna
Przekraczamy granice 2014-2020