2018-12-31

Podsumowanie 2018 roku

Realizacja projektu Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” rozpoczęła się 01.01.2017r. Rok 2018 to już drugi rok realizacji projektu. W dalszym ciągu odbywały się kolejne spotkania partnerów, zrealizowano kolejne działania.

Oto krótki przegląd wydarzeń, które miały miejsce w 2018 roku:

Trzecie spotkanie Komitetu Sterującego odbyło się w dniu 22.01.2018r. w Centrum andragogiky w Hradecu Králové. Podczas spotkania omówiono również plany na następne półrocze, czyli poruszono takie tematy jak: broszury o mikroregionach, targi i imprezy, wizyty studyjne po obszarze wsparcia dla Partnerów, gazety pogranicza oraz sprawy związane ze stroną www projektu.

 

Czwarte spotkanie Komitetu Sterującego odbyło się w dniu 22.02.2018r. w Hotelu Spa LASKOWO w Jankowicach. W trakcie spotkania rozmawiano o bieżących działaniach, planowanym uczestnictwie Partnerów w targach, wybrano domenę dla strony www, omówiono również plany na najbliższe kilka miesięcy. Podczas spotkania Parter Wiodący przedstawił wstępną wersję Studium Potencjału. Studium Potencjału ma na celu stworzenie wspólnych tematycznych markowych Szlaków turystyki kulturowej i przyrodniczej obejmujących atrakcje turystyczne z terenu całego polsko-czeskiego pogranicza.

 

Warsztaty z branżowe

W maju i czerwcu Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna zorganizowała 4 warsztaty branżowe skierowane głównie do osób z branży turystycznej.

Pierwsze warsztaty odbyły się w dniu 22.05.2018 roku, temat warsztatów: Wartość produktu turystycznego - produkt, walor czy atrakcja. Podczas warsztatów rozmawiano o tym, czym jest „Produkt turystyczny”, jaka jest jego definicja i właściwości, jaki jest jego wizerunek.

Drugie warsztaty odbyły się w dniu 29.05.2018 roku, temat warsztatów: Budowanie marki turystycznej i wykorzystanie narzędzi internetowych w jej promocji i komercjalizacji (marketing produktu turystycznego). Na warsztatach przekazano podstawowe informacje na temat marki turystycznej, wyjaśniono jak buduje się marki turystyczne, jaki jest wizerunek marki. Poruszono również kwestie związane z marketingiem marki i produktu turystycznego z wykorzystaniem narzędzi tradycyjnych i internetowych.

Trzecie warsztaty odbyły się 05.06.2018 roku, temat warsztatów: Transgraniczne produkty turystyczne – ich tworzenie i sieciowanie. Rozmawiano o tym, czym jest „Produkt turystyki transgranicznej”, jaki jest proces i sposoby tworzenia transgranicznego produktu turystycznego, jakie są fazy rozwoju transgranicznego produktu turystycznego. Jak sieciować produkty turystyczne na pograniczu. Ponadto omówiono jak dokonać analizy potencjału transgranicznych produktów turystycznych pogranicza polsko-czeskiego.

Czwarte i zarazem ostatnie warsztaty odbyły się 12.06.2018 roku, temat warsztatów: Pakietowanie dynamiczne usług w oparciu o nową ustawę. Omówiono nową definicję usługi turystycznej w myśl nowej ustawy. Rozmawiano o tym, kogo dotyczą zapisy nowej ustawy, na czym polega „pakietowanie dynamiczne”. Jak również przedstawiono, jakie korzyści dla przedsiębiorców i klientów wynikają z zastosowania dynamicznego pakietowania usług.

Partnerzy

Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu Královéhradecký kraj Destinační společnost Východní Čechy Stowarzyszenie Region Beskidy Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z.s. Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu Dolnośląska Organizacja Turystyczna
Przekraczamy granice 2014-2020